Pasienio keliais į prisiminimų begalybę – pradedamas naujas muziejaus projektas

Projekto tikslas – skatinti pasienio turistų kultūrinę gerovę kuriant bendras paslaugas ir plėtojant Alytaus-Lazdijų-Suvalkų pasienio regioną kaip aktyvaus turizmo kryptį. Projekto metu bus organizuojamos bendros visų trijų partnerių veiklos: madų savaitė Suvalkų mieste liepos mėnesį, dzūko ir lenkaitės vestuvės rugsėjo mėnesį Lazdijuose, dainuojamosios poezijos vakaras ir baigiamoji konferencija kitų metų vasario mėnesį Alytuje. Projekto metu visi trys partneriai rengdami marketingo strategiją ieškos atsakymų – kaip tapti dar įdomesniais vietiniams ir atvykstantiems turistams? Kokias naujas erdves įveiklinti kuriant ekspozicijas? Ar naujos edukacijos ir kultūriniai renginiai gali tapti dar didesnės pasienio turistų traukos objektu? Partneriai sukurs keliaujančią parodą pavadinimu „Keliaujanti pasienio moteris“ ir „Keliaujantis pasienio vyras“, kuri viešės visuose trijuose pasienio miestuose. Šios parodos tikslas – pristatyti pasienio bendruomenei iškiliausius trijų savivaldybių žmones.

Įgyvendinant projekto veiklas, prioritetai bus teikiami tvarumui, lygioms galimybėms, lyčių lygybei ir diskriminacijos prevencijai užtikrinti. Planuojama, kad į bendras projekto veiklas bus įtraukti 190 pasienio gyventojų, sukurta nauja muziejaus ekspozicija skirta Marijai Konopnickai bei atlikti restauravimo ir tvarkybos darbai Etnografinės Prano Dzūko sodybos ūkiniame pastate, įrengiant edukacijų erdves.

Pasirašyta partnerystės sutartis tarp projekto pagrindinio partnerio Alytaus kraštotyros muziejaus ir partnerių iš Suvalkų regioninio muziejaus bei Lazdijų krašto muziejaus, kuri užtvirtina projekto bendrų veiklų įgyvendinimą.

Projekto trukmė 24 mėnesiai, projekto pradžia 2024 m. kovo 1 diena. Projektas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 896.474,25 eurai, toje sumoje ES skiriamos lėšos 717.179,40 eurų. Investicijų dalis, tenkanti Lazdijų krašto muziejui 301.495,50 eurų, toje sumoje ES skiriamos lėšos 241.196,40 eurai.