Lazdijų krašto muziejus

Bilietų kainos

Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių bilietų kainos:

Suaugusiems (1 asmeniui)  2 €;

Moksleiviams, studentams (pateikus pažymėjimą)  1 €;

Senjorams iki 80 m. (1 asmeniui)  1 €;

1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams (1 asmeniui);  1

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (1 asmeniui)  1 €;

Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, laisvės kovų dalyviams (1 asmeniui)  1 €;

Edukacinis užsiėmimas (1 asmeniui)  3 €.

Nemokamas lankymas:

Vaikams iki 7 metų;

Senjorams virš 80 metų;

Našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams ir juos lydintiems asmenims;

Neįgaliems asmenims ir juos lydintiems asmenims;

Muziejaus darbuotojams (su pažymėjimu);

Grupes lydintiems asmenims.

Kitų paslaugų kainos:

Salės nuoma (1 valanda)  20 €;*

Multimedijos nuoma (1 renginiui)  10 €;*

Filmavimas ir fotografavimas komerciniais tikslais  50 €;

Seminarų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas 100 €.

*Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, Lazdijų rajono teritorijoje veikiančioms tremtinių ir politinių kalinių, laisvės gynėjų organizacijoms Laisvės kovų muziejaus konferencijų salės ir multimedijos nuoma kultūros ir švietimo renginiams organizuoti teikiama neatlygintinai.