Lazdijų krašto muziejus

Naudojimasis rinkiniais

Naudojimosi lazdijų krašto muziejaus rinkiniais dokumentai

2022 m. sausio 18 d. Lazdijų krašto muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. LKMV1-3 patvirtinta naudojimosi Lazdijų krašto muziejaus rinkiniais ir biblioteka tvarka

Prašymo naudotis Lazdijų krašto muziejaus rinkiniais forma

Skaitmeninio vaizdo užsakymo forma

Prašymo fotografuoti ir filmuoti Lazdijų krašto muziejuje forma