Lazdijų krašto muziejaus padalinys

Laisvės kovų muziejus

LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS

Darbo laikas:

Antradieniais–penktadieniais:

9.00–17.00 val. Šeštadieniais: 9.00–15.45 val.

Kontaktinis telefonas:

+370 617 31489, +370 664 66872

Muziejaus adresas:

Vytauto g. 18, Lazdijai

Laisvės kovų muziejus

Apie muziejų:

Laisvės kovų muziejus įkurtas taip vadinamame baltajame Petrauskų name,  kuriame veikė NKVD, KGB ir kitos struktūros. Pastato rūsyje išlikę autentiškos kovojusiųjų už Lietuvos laisvę kankinimo kameros – jose pasitelkus šiuolaikines technologijas išsaugoti prisiminimai ir perteiktas mūsų žmonių patirtas siaubo jausmas. Dvejuose pastato aukštuose itin atidžiai, saugant ir puoselėjant istorinę atmintį, įrengtos interaktyvios visus įtrauksiančios ekspozicijos. Girdimi garsai, istorijos, pokario dainos, sendintuose veidrodžiuose matomi persipinantys praeities ir dabarties vaizdai gniaužia kvapą ir abejingų palikti negali. 

Muziejaus ekspozicijos lankytojus apgaubia dramatiškus įvykius menančiais eksponatais, garsais, istorijomis. Unikalus muziejaus pastatas, originalus dizainas ir prasmingi, dar niekur nematyti ekspozicijos pateikimo sprendiniai. Laisvės kovų muziejus turėtų tapti vienu prasmingiausių ir vienu populiariausių mūsų krašto pažintinio turizmo traukos objektu.


LAISVĖS KOVŲ MUZIEJAUS

Edukaciniai užsiėmimai

Tremtis ir išsaugota viltis.
Iš Lazdijų krašto į Sibiro platybes buvo ištremta apie 5000 žmonių. Visi jie puoselėjo viltį sugrįžti atgal į Lietuvą. Edukacinio užsiėmimo metu lankytojai susipažįsta su muziejuje tremčiai skirta ekspozicija, okupacinės valdžios vykdytomis represijomis, susitinka su buvusiais Lazdijų krašto tremtiniais, klausosi jų pasakojimų apie gyvenimą tremtyje, buities ir darbo sąlygas, pastangas išsaugoti savo tautos papročius, kalbą.

Trukmė: 45 min.

Dalyvių grupė: 10–24 žmonės.

Registracija +370 664 66872, +370 617 31489.